Home Fit – zásobník cvikov

Poďme si posilniť svaly chrbta.

Začíname v ľahu na bruchu, ruky máme pri tele a dlane opreté o zem.

cvik 6

Upažíme, dvihneme trup a hlavu tesne na zem, neprehýbame sa  v bedrách a dopneme paže.

cvik 7