Home Fit – zásobnik cvikov

Precvičenie chrbta

Kľakneme si na pravú alebo ľavú nohu, mierny predklon trupu, paže smerujú k zemi, dlane máme zovreté v päsť.

2150250799595002101

Vzpažíme

-3865687293471361854

Výborné cvičenie na zapojenie chrbtových svalov :)